Het gebouw


akkerges001_642x140.jpg

De Lange Akker werd in de jaren dertig gebouwd als zomerhuisje. Bij de aanleg van het park De Houtkamp in de jaren zestig overwoog de gemeente Leiderdorp het huisje af te breken. De langwerpige akker die naar het huisje leidde (en waaraan het zijn naam ontleende), werd door de gemeente van de toenmalige bewoner, Freek van Leeuwen, gekocht en uiteindelijk koos men ervoor De Lange Akker voor het nageslacht te bewaren en in het bospark in te passen. Na de dood van Van Leeuwen, in 1968, was het huisje onder meer in gebruik als kantoor van de beheerder van de heemtuin.
In 2011, toen de beheerder van de heemtuin een definitieve stek had gevonden in het gebouwtje van het Milieu Educatief Centrum aan de rand van de Houtkamp, besloot de gemeente een nieuwe bestemming te geven aan De Lange Akker. Gegadigden werden uitgenodigd met de gemeente in overleg te treden en een bedrijfsplan te schrijven. Verschillende belangstellenden meldden zich.

akkerges002_642x140.jpg

Margreet Roorda en Jos Nijhof schreven een bedrijfsplan waarin ze het belang verwoordden van De Lange Akker als cultuurhistorisch erfgoed. Daarbij moest het gebouw naar hun idee een continue bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de Heemtuin als aantrekkelijk natuurgebied en tegelijk een 'hotspot' vormen voor culturele activiteiten, zowel binnen als buiten.
Concreet stelden ze voor De Lange Akker in te richten als klein keramiekatelier, te gebruiken door Margreet Roorda, gediplomeerd keramist, en als een bescheiden podium voor iedereen die zich in of buiten Leiderdorp bezighoudt met beeldende kunst. Samenwerking met de stichting Kunst in de Heemtuin is daarbij van het begin af aan een belangrijk uitgangspunt geweest.

akkerges003_642x140.jpg

In januari 2013 begon Timmer- en Bouwbedrijf Maatwerk uit Leiderdorp met de renovatie. Het pannendak werd volledig geïsoleerd, alle muren werden opnieuw gestuct, alle kozijnen voorzien van dubbel glas en waar nodig vervangen, vloeren en wanden werden betegeld, er kwamen een volledig nieuwe keuken en nieuw toilet, er werd een krachtstroomaansluiting aangelegd ten behoeve van de keramiekoven - en dat is dan nog maar een greep uit het geheel van werkzaamheden.
Voor de nieuwe gebruikers van De Lange Akker stond van meet af aan vast, dat niet alleen het noodzakelijke herstel zou worden gepleegd, maar dat het huisje met degelijke en duurzame materialen een volwaardig aanzien moest krijgen, zowel binnen als buiten. Tegen de zomer van 2013 waren de belangrijkste ingrepen gepleegd en konden Margreet Roorda en Jos Nijhof zich opmaken voor de officiële opening.

akkerges004_642x140.jpg
© Atelier De Lange Akker